Art

 

Zastupujeme  jednotlivce i skupiny v oblasti umění a kultury. Na druhé straně se věnujeme  pořádání a produkci široké škály kulturních podniků a akcí, přičemž u řady z nich poskytujeme i partnerskou a finanční záštitu.

 


Reference