Zastupujeme

Prof. Dr. Vladimír Franz

Prof. Dr. Vladimír Franz, přední český hudební skladatel a malíř, a od počátku 90. let vůdčí osobnost nově se utvářející podoby českého postmoderního dramatu. 

Svými scénickými kompozicemi ovlivnil tvorbu nejvýznamnějších představitelů nové generace české divadelní režie. Ve svých scénických skladbách uplatňuje principy vlastní teoretické koncepce autonomní role hudby jakožto jedné z určujících složek dramatu. 

Vedle tvorby scénické a hudby k projektům filmovým a televizním se věnuje intenzivně také volné tvorbě. Je autorem monumentálních i komorních hudebních děl, jež zahrnují několik scénických oratorií, zpěvohru, kantáty, písně či madrigaly. Dosavadní vrcholy jeho tvorby představují opery Ludus Danielis a Válka s mloky, opera-oratorium Údolí suchých kostí, 1.symfonienazvaná Písně o samotách a hudba k baletu Zlatovláska. 

Základními tématy výtvarného díla Vladimíra Franze je jednak ambivalentnost vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení jeho stop v nemilosrdně obrodivém kontextu elementární přírodní energie, a také reflexe mnohých modelů dnešního sociálního chování a jejich usvědčování ze směšnosti a pokrytectví. 

V současné době působí jako pedagog Divadelní fakulty AMU, kde již mnoho let vede Kabinet scénické hudby, přednáší rovněž na Filmové fakultě AMU. V letech 1996-2000 stál v čele Akademického senátu AMU. Jako pedagog působil i na brněnské FAVU. Je několikanásobným držitelem ceny Alfreda Radoka a Ceny Divadelních novin. 

www.vladimirfranz.eu

 

Ida Saudková

Česká fotografka Ida Saudková se narodila  roku 1966 v Kutné Hoře. První fotoaparát dostala ve svých dvanácti letech, v roce 1985 absolvovala školu uměleckých řemesel v Praze, obor portrétní fotografie a do roku  1987 pak pracovala v družstvu Fotografia jako ateliérová fotografka, od té doby je tzv. “na volné noze“.

Příležitostně dělala asistentku jiným známým fotografům, například Janu Saudkovi, Gábině Fárové, či Vlastimilu Macháčkovi, od roku 1996 své fotografie vystavuje či publikuje v různých časopisech, knihách či kalendářích.

Specializuje se výhradně na klasickou černobílou aranžovanou fotografii (s kratšími výlety ke kolorované fotografii a ke stylu komixu).

Hlavním zájmem Idy Saudkové je člověk, život. Portrétuje nejen osobnosti známé či populární, ale i lidi na hraně či okraji.

www.saudkova.cz

 

NTV MIR

NTV MIR je největší ruský nezávislý televizní program.  Kanál nabízí širokou škálu informačních, vzdělávacích a zábavných programů. Vysoká úroveň vlastních zpravodajských programů  a inovativní přístup k sestavení vysílacího programu, řadí NTV MIR k nejlepším mezinárodním standardům zpravodajských televizních kanálů.

NTV MIR je spolehlivý zdroj nezávislých informací o událostech v jejich domovské zemi, ať už je to Rusko, Gruzie, Kazachstán, nebo ze zemí bývalého Sovětského svazu.

Snaží se zaujmout široké spektrum rusky mluvícího publika, bez ohledu na to, kde na světě žije.

www.ntvmir.ntv.ru