Film

Pronájem snímací techniky

Promájem televizní střižny

Literární a dramaturgická příprava

Produkční full service

Technické zajištění

Doprava

Ubytování

Lokace

Postprodukce

Distribuce

Casting

Catering

 

Zabezpečujeme komplexní servis pro profesionální výrobu reklamních spotů, propagačních snímků, audiovizuálních záznamů a filmových projektů. Naše služby zahrnují od přípravy, produkce, realizace, postprodukce až po konečnou distribuci.


Produkty